Pravidlá vrátenia peňazí

11/04/2022

Od 30.12.2020 na akúkoľvek výmenu, vrátenie alebo opravu použite online kontaktný formulár pre žiadosť o autorizáciu vrátenia. Po prijatí vašej žiadosti skontrolujeme a po schválení vám pošleme pokyny na vrátenie. Ak dôjde k poruche vášho náradia počas prvých 30 dní od nákupu, pošleme vám e-mailom prepravný štítok a opravený nástroj vám bezplatne vrátime späť, s výnimkou žiadostí o výmenu. Uschovajte si, prosím, všetky pôvodné obaly po dobu 30 dní, aby sme mohli určiť, či nástroj nebol/nie je poškodený počas prepravy a na základe príčin závad môže byť uplatnená reklamácia u prepravcu.

Po prvých 30 dňoch ste povinní zaplatiť všetky poplatky za prichádzajúce a odchádzajúce spätné zásielky. Upozorňujeme, že môžeme opraviť vaše náradie, aj keď už je mimo záruky, pokiaľ je opraviteľné, neúčtujeme poplatok za prácu na opravu nástrojov, ale za náhradné diely po záruke.


Nasledujúce zásady vrátenia sa vzťahujú len na zákazníkov spotrebného tovaru alebo zákazníkov s firemným účtom. Autorizovaní distribútori majú odlišnú politiku vrátenia a výmeny na základe distribútorskej zmluvy.

1. Úvod

1.1 Ak si želáte zrušiť svoju objednávku alebo vrátiť objednanú položku, kontaktujte naše zákaznícke služby na:

Email: sales@masterpalmusa.com

Telefón:

+1 501 712 3878 ext 2
Pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 centrálneho času

1.2 Zákaznícke služby online obchodu Master Palm Pneumatic Tool vám poskytnú autorizačné číslo na vrátenie tovaru (RMA) a úplné pokyny. Číslo RMA by ste si mali ponechať ako záznam.

Pri kontaktovaní zákazníckeho servisu uveďte:

  • Číslo vašej objednávky (pozrite si prosím vašu online faktúru alebo e-mail s potvrdením objednávky);
  • Položky, ktoré vraciate alebo rušíte.
  • Dôvody vrátenia alebo zrušenia

2. Storno, poplatok za výmenu a výmenu, poplatok za vrátenie a opätovné naskladnenie.

2.1 Zrušenie objednávky
Objednávku môžete zrušiť do 24 hodín od zadania objednávky, aby vám boli vrátené všetky peniaze. Po 24 hodinách bude vaša objednávka spracovaná a stále ju môžete zrušiť, avšak a 3% poplatok za spracovanie môže uplatniť.

2.2 Vymeňte svoju objednávku
Ak si prajete objednávku vymeniť, máte na to nárok do 48 hodín bezplatne. Ak sa rozhodnete vymeniť objednávku, ktorá je už odoslaná, a Poplatok za spracovanie výmeny 15 USD bude platiť. Pred odoslaním vymenenej objednávky budete musieť objednávku predplatiť a poslať nám ju späť.

2.3 Vráťte svoju objednávku
Ak sa rozhodnete vrátiť svoju objednávku do 30 dní od doručenia objednávky na základe dátumu doručenia objednávky prepravcom, produkt nebude v žiadnom prípade použitý ani otvorený. Účtujeme 25% poplatok za opätovné naskladnenie za akékoľvek vrátenie a vrátenie peňazí, s výnimkou výmeny. Po 30 dňoch neuznávame žiadne vrátenia, pokiaľ nástroj nie je chybný a my vám ho vymeníme alebo opravíme v rámci záručnej doby.

Neakceptujeme žiadne vrátenie peňazí za veľkoobchodné objednávky, špeciálne objednávky, na mieru vyrobené a upravené položky. Pri akýchkoľvek upravených položkách alebo položkách vyrobených na mieru alebo špeciálnej objednávke môžeme uznať výmenu alebo opravu iba vtedy, ak je položka chybná

V prípade vrátenia objednávky musíte požiadať o autorizáciu vrátenia tovaru, v opačnom prípade nebude vydaná ani uznaná žiadna výmena ani vrátenie peňazí, ak dostaneme vrátenú položku bez autorizačného čísla vráteného tovaru. A tovar vám bude vrátený.

Všetky vrátené zásielky budú prepravované vopred vami. Ak je však položka, ktorú dostanete, chybná svojou povahou, zaplatíme poplatky za prepravu a vymeníme vám rovnaký model za nový do 7 až 14 dní od prijatia vrátenej položky.

Všetka vrátená položka musí byť neotvorená, nepoužitá a v pôvodnom zabalenom stave, ktorý je možné ďalej predať, a položku dostaneme do 14 dní od vydania čísla RMA (Return Merchant Authorization), inak bude vaše vrátenie na výmenu zrušené a my tovar vám vráti späť. Ste povinní zaplatiť prepravné náklady na odoslanie objednávky späť, ak ide o výmenu, ste povinní zaplatiť prepravné oboma spôsobmi a cenový rozdiel. Ak sa vrátite na výmenu a cena položky je nižšia ako pôvodná položka, vrátime vám rozdiel späť na váš pôvodný spôsob platby medzi 15 a 30 dňami po prijatí položky.

2.4 Poplatok za zarybnenie
Bude vám účtovaný len a 25% poplatok za naskladnenie ak sa rozhodnete vrátiť tovar na vrátenie peňazí.

3 Pravidlá prijateľných podmienok vrátenia.

3.1 V prípade vrátenia alebo zrušenia požadujeme, aby ste nám vrátili akúkoľvek položku (položky) v pôvodnom obale v „novom a nepoužitom stave“ so všetkými pôvodnými označeniami a kópiou faktúry.

3.2 UPOZORNENIE: „Nové a nepoužité“ znamená, že na položke (položkách) nie sú žiadne známky alebo známky opotrebovania. Nepredávame použité položky a neprijmeme žiadne položky s akýmkoľvek náznakom, že boli použité.

Všetky položky budú po vrátení podrobené kontrole kvality (QC). Ak položky nespĺňajú štandardy kontroly kvality, potom budú vrátené kupujúcemu na náklady kupujúceho.

3.3 Všetky vrátenia a zrušenie budú akceptované iba s číslom RMA (podrobnosti o tom, ako získať číslo RMA, nájdete v časti 1.1 vyššie).

4 Poistenie prepravy pri vrátení

Je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby bol všetok vrátený tovar počas prepravy do Master Palm Pneumatic plne poistený.

5 Bezpodmienečné vrátenie na vrátenie a výmenu

5.1 Hoci vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zaistili, že dostanete objednanú položku (položky), dajte nám vedieť, ak to tak nie je. Ponúkame bezplatný proces vrátenia v prípade, že:

  • Položka(y) nie je to, čo bolo objednané
  • Položka(y) je chybná
  • Neakceptujeme žiadne vrátenie alebo výmenu na základe názvu značky a dizajnu vzhľadu nástroja na základe farby. Používame buď Master, Master Pneumatic alebo Master Palm ako naše vlastné značky na balíku podľa dostupnosti. V zriedkavých prípadoch môžeme aktualizovať dizajn nástroja bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali, farba krytu alebo dizajn krytu sa môžu líšiť od toho, čo vidíte na webovej stránke, ak existuje aktualizácia modelu, pretože naše produkty sú priemyselné produkty, nie spotrebné produkty, preto sa budú aktualizovať a aktualizovať dizajn na základe kontroly kvality, konštrukcie mechanizmu a súladu s priemyselnou certifikáciou bez ďalšieho upozornenia.

5.2 Vo všetkých ostatných prípadoch je za odoslanie a poistenie vrátených, zrušených alebo vymenených položiek zodpovedný odosielateľ a bude to na jeho náklady. Požadujeme, aby bola položka (položky) vrátená do štrnástich (14) dní od dátumu doručenia položky (položiek).

6 Nepodarilo sa vrátiť

V prípade, že nám nevrátite akúkoľvek položku (položky), ako je uvedené v týchto podmienkach, v rámci stanovených lehôt, aj keď bola platne zrušená, máme právo účtovať si akékoľvek náklady súvisiace s vrátením položky (položiek) ).

Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať náš zákaznícky servis na:

Email: sales@masterpalmusa.com

Telefón:

spojený štát
+1 501 712 3878 ext 2
Pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 centrálneho času

7. Časový rámec pre vrátenie peňazí

Po prijatí vášho vráteného tovaru po kontrole vám vrátime peniaze do 14 dní po dôkladnej kontrole vrátenia. Ak objednávku zrušíte do 24 hodín po zadaní objednávky, zrušíme platbu kreditnou kartou a platba bude vrátená späť na vašu kreditnú kartu do 7 pracovných dní, časový rámec dostupného kreditu sa premietne späť na vašu kreditnú kartu sa môže líšiť v závislosti od pravidiel vydavateľa vašej kreditnej karty a času spracovania.

8. Objednávka zrušená majstrom

Môžu existovať určité objednávky, ktoré nemôžeme prijať a musíme ich zrušiť. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku z akéhokoľvek dôvodu. Ak sa rozhodneme zrušiť vašu objednávku, dostanete 100 % peňazí späť na váš pôvodný spôsob platby.

Niektoré situácie, ktoré môžu viesť k zrušeniu vašej objednávky, zahŕňajú:

  1. Obmedzenia množstva dostupného na nákup
  2. Nepresnosti alebo chyby v informáciách o produktoch alebo cenách
  3. Problémy identifikované naším oddelením úverov a vyhýbania sa podvodom.
  4. Nadmerné zrušenie objednávky alebo vrátenie peňazí.

Pred prijatím akejkoľvek objednávky môžeme tiež požadovať dodatočné overenie alebo informácie. Budeme vás kontaktovať, ak bude celá vaša objednávka alebo jej časť zrušená alebo ak budú potrebné ďalšie informácie na prijatie vašej objednávky.

Vrátenie nevyžiadanej alebo neotvorenej položky

Nežiaduce alebo neotvorené položky vrátené na masterpalmusa.com musia byť v pôvodnom obale a žiadosť musíte podať do 30 dní od dátumu prijatia objednávky. Neúplné vrátenia môžu byť odmietnuté alebo ignorované.

Zákazníci sú povinní znášať poplatky za spätnú prepravu v prípade nechceného alebo neotvoreného vrátenia tovaru. masterpalmusa.com nenesie zodpovednosť za stratu vrátených zásielok počas spätného tranzitu.


Vrátenie peňazí za nechcené alebo neotvorené položky bude vrátené masterpalmusa.com Obchodný kredit a budú spracované iba po prijatí vrátených produktov a potvrdení, že sú v bezchybnom stave masterpalmusa.com.


Ak vrátite niektoré/všetky položky v pôvodnej zásielke a celková suma objednávky klesne pod minimálnu požiadavku na nákup pre bezplatné doručenie, odpočítame prepravné náklady za zostávajúce položky, pretože objednávka už nemá nárok na bezplatnú dopravu.

Zásady služieb dizajnu

Master Palm Pneumatic svojim klientom ponúka aj služby priemyselného dizajnu. Všetky dizajnérske služby sú nevratné a musia byť predplatené. Poplatkový spôsob platby sa vzťahuje len na našich starých klientov a zmluvných zákazníkov, ktorí s nami udržiavajú dlhodobý vzťah.