Hur man gör videor

Hur man byter ut Jacobs Chuck på Master Palm pn...

Master Palm pneumatiska luftborrar är utrustade med Jacobs Chucks, men verktygsanvändare kan byta ut standardluftborrchucken med ett annat märke eller högre ände av Jacobs Chuck eller justera den fria hastigheten...

Hur man byter ut Jacobs Chuck på Master Palm pn...

Master Palm pneumatiska luftborrar är utrustade med Jacobs Chucks, men verktygsanvändare kan byta ut standardluftborrchucken med ett annat märke eller högre ände av Jacobs Chuck eller justera den fria hastigheten...