Användarvillkor

Tack för att du handlar med Master Palm pneumatisk. Vi försöker göra din online shoppingupplevelse lika felfri och trevlig som att handla i verktygsbutiken. Vi vill säkerställa att du är fullständigt nöjd med denna onlinetjänst. För att främja dessa mål, vänligen ägna en stund åt att granska och förstå dessa köpvillkor. All prissättning baseras på kontotypen, ditt pris kommer att ändras baserat på den kontotyp du väljer i kassan. För att säkerställa att du får rätt pris, vänligen registrera dig eller logga in på ditt konto först. Systemet kommer automatiskt att justera din prissättning baserat på ditt konto under utcheckningsprocessen även när du inte loggar in på ditt konto.

Vänligen notera att för närvarande Master Palm pneumatisk On-Line Store är endast tillgänglig på engelska och köpvillkoren är också endast på engelska. Om du inte förstår köpvillkoren på engelska, bör du inte använda denna webbplats. Master Palm pneumatisk är ett företag registrerat i registret över företag i delstaten Arkansas och har sitt registrerade kontor i Little Rock, Arkansas 72207, USA. För dina register och referens rekommenderar vi att du behåller en kopia av dessa köpvillkor i samband med de transaktioner du gör via Master Palm pneumatisk Online Store genom att skriva ut dem eller spara dem på din dator.

Försäljningsvillkor

Minsta beställning

För närvarande inför vi ingen beställning av minsta kvantitet eller lägsta beställningsbelopp.

Registrering och onlinekonto

 • 1.1 För att göra en beställning via Master Palm pneumatisk Onlinebutik Du måste registrera dig och öppna ett konto. För att göra detta måste du klicka på "Mitt konto" överst på sidan och helt enkelt klicka på registreringsknappen "ny kund" och slutföra registreringsprocessen.
 • 1.2 Vid registrering kommer kunderna att bli ombedda att välja ett lösenord och kontoinloggning. Observera att kunderna är ansvariga för att se till att deras lösenord och kontoinloggning förvaras säkert och säkert hela tiden. Master Palm pneumatisk kommer inte att hållas ansvarigt för missbruk av ditt konto i händelse av att en tredje part har tillgång till ditt lösenord och kontoinloggning.

Gör din beställning

 • 2.1 För att göra en beställning måste du vara över 18 och lagligen kapabel att ingå och bilda ett giltigt kontrakt i enlighet med tillämplig lag.
 • 2.2 Produkter är exklusivt tillgängliga för försäljning via Master Palm pneumatisk Onlinebutik endast till slutanvändarkunder och är inte för återförsäljning. För att återförsälja våra produkter måste du ansöka om distributörskap och bli vår auktoriserade distributör. Följaktligen förbehåller sig Master Palm Pneumatic rätten att neka beställningar från kunder som bryter mot detta villkor. Vidare, i händelse av att Master Palm Pneumatic, efter eget gottfinnande, rimligen misstänker att en kund har brutit mot detta villkor, kommer kundens lösenord och kontoinloggning att avbrytas och kontot avslutas automatiskt.
 • 2.3 För att kunna göra inköp via Master Palm Pneumatic On-Line Store måste du skapa ett onlinekonto och du kommer att bli ombedd att tillhandahålla information om dig enligt vad som anges så att Master Palm Pneumatic kan behandla din beställning. Du intygar och garanterar att informationen som du tillhandahåller är både giltig och korrekt.
 • 2.4 Du intygar och garanterar vidare att de uppgifter du tillhandahåller inte kommer att innehålla några datavirus, makrovirus, trojanska hästar, maskar eller något annat utformat för att störa, avbryta eller störa en dators normala driftprocedurer eller för att i smyg fånga upp, åtkomst utan auktorisera eller expropriera något system, data eller personlig information; inte heller kommer sådana data att orsaka att Master Palm Pneumatic On-Line Store avbryts, skadas, göras mindre effektiv eller på annat sätt äventyras så att effektiviteten eller funktionaliteten hos denna webbplats på något sätt försämras.
 • 2.5 När du har valt en vara klickar du bara på bilden för att komma till produktsidan där information om varan, såsom priser, storlekar och färgalternativ kommer att visas.
 • 2.6 Om du är nöjd med ditt val, klicka på "köp"-knappen.
 • 2.7 Du kan när som helst övervaka produkten/produkterna du har valt genom att klicka på knappen "Visa kundvagn". Du kan också ta bort en vara genom att klicka på knappen "Radera" bredvid den valda produkten i kundvagnssidan.
 • 2.8 När du är redo och har granskat din beställning, fortsätt till "Kassa" och följ instruktionerna. Du kommer att behöva ange dina betalningsuppgifter. När du har slutfört denna process klickar du på knappen "Köp".
 • 2.9 Alla priser som visas i Master Palm Pneumatic On-Line Store är i amerikanska dollar.
 • 2.10 Priserna som visas för produkter som ska levereras inkluderar inte lokal moms. Din delstat och/eller kommun kan dock kräva att du deklarerar dina internetköp och betalar försäljning, användning eller annan tillämplig skatt direkt på dem.
 • 2.11 Leveranskostnader ingår inte och kommer att visas på beställningsformuläret när du har slutfört ditt val innan du skickar din betalningsinformation.
 • 2.14 Du bör noggrant kontrollera alla detaljer innan du bekräftar din beställning.
 • 2.15 När du har bekräftat din beställning kommer Master Palm Pneumatic att ge dig ett Master Palm Pneumatic-ordernummer, som kommer att visas i din beställningsbekräftelse via e-post och onlinefaktura. Se till att du sparar detta nummer för referens.
 • 2.16 När du gör en beställning genom Master Palm Pneumatic On-Line Store ger du ett erbjudande till Master Palm Pneumatic om att köpa produkterna, vi förbehåller oss rätten att hedra eller avvisa din beställning efter eget gottfinnande.
 • 2.17 Observera att, genom att göra ett erbjudande om att köpa varor, godkänner du härmed uttryckligen Master Palm Pneumatic och/eller dess onlinetjänstpartner att utföra lämpliga kreditkontroller för Master Palm Pneumatic och, om det verkar nödvändigt, skaffa ytterligare information som krävs för att behandla Din beställning effektivt. Information som tas emot eller skickas till auktoriserade tredje parter kan innefatta men är inte begränsad till ditt namn och kreditkortsuppgifter. Detta kan vara nödvändigt för att autentisera din identitet, för att validera ditt betalkort, för att erhålla en första kreditkortsauktorisering och för att godkänna individuella köptransaktioner.

Tillgång och användning av Master Palm Pneumatic onlinebutik

 • 3.1 Master Palm Pneumatic On-Line Store är endast tillgänglig för shoppare som uppfyller Master Palm Pnuematics behörighetsvillkor, särskilt personer som är över 18 år, har fått ett giltigt betalkort av en ansedd bank och som har godkänt och auktoriserat Master Palm Pneumatic för att behandla en debitering eller debiteringar på sitt betalkort till ett belopp av det totala inköpspriset för de produkter de väljer att köpa.

Orderacceptans och ledtid

 • 4.1 ( Ny ) Observera att vi, för att kontrollera lagret, när vi tar emot din beställning skickar till vår produktionsavdelning för montering. Baserat på vår erfarenhet får vi vanligtvis en beställning med anpassningsförfrågan eller beställningar som inte är våra lagervaror i lager. Därför kräver vi nu 10-12 arbetsdagar innan din beställning kan skickas ut.
 • 4.2 När din beställning har skickats via Master Palm Pneumatic On-Line Store kommer Master Palm Pneumatic att skicka dig ett e-postmeddelande som bekräftar din beställning. Ett andra eller tredje e-postmeddelande kommer att skickas med information om leveransdatumet för din beställning.
 • 4.3 Såvida du inte avbryter din beställning i enlighet med Master Palm Pnuematics retur- och avbokningspolicy, kommer godkännande av din beställning och fullbordande av avtalet mellan dig och Master Palm Pneumatic att ske när Master Palm Pneumatic behandlar din beställning. Försäljningsavtalet ingås därför vid den tidpunkten i Hot Springs, Arkansas och avtalets språk är engelska.
 • 4.4 Master Palm Pneumatic förbehåller sig rätten att inte acceptera din beställning. Ett sådant icke-acceptans kan till exempel bero på det faktum att den beställda varan är slut i lager eller att Master Palm Pneumatic inte kan erhålla auktorisering för din betalning eller att du inte uppfyller villkoren för kvalificering eller ofta returnerar en beställning som du köper av oss.
 • 4.5 Dessutom behåller Master Palm Pneumatic den uttryckliga rätten att inte behandla en transaktion när som helst efter Master Palm Pnuematics eget gottfinnande oavsett anledning. I detta fall kommer Master Palm Pneumatic inte att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part på grund av att Master Palm Pneumatic inte accepterar din beställning eller drar tillbaka några varor från Master Palm Pneumatic on-linebutiken, oavsett om sådana varor har eller inte har sålts.
 • 4.6 Alla beställningar skickas till produktionslinjen när vi tar emot den, därför kommer ditt kreditkort att debiteras med hela fakturabeloppet för att bekräfta beställningen för att lägga in din beställning i vår produktionslinje.
 • 4.7 Det finns en väntetid på upp till 9-11 arbetsdagar innan din beställning är redo att skickas. Beroende på storleken på din beställning, 8-10 arbetsdagar för små beställningar och 3-4 veckor eller mer för stora lastbeställningar, beställs fraktbeställningar vanligtvis av distributörer eller massbeställningar av kunder utanför USA. Vi kommer att meddela dig om leveransdatum. Alla beställningar av slagnyckel kommer att kräva från 14-30 arbetsdagars bearbetningstid innan produkten kommer att skickas ut.

Ansvar

 • 10.1 Master Palm Pnuematics totala ansvar gentemot dig som härrör från eller i samband med någon handling eller underlåtenhet från Master Palm Pneumatic (oavsett om detta beror på försumlighet av Master Palm Pneumatic eller dess anställda eller agenter eller på annat sätt) i samband med leveransen av produkterna i din beställning eller deras användning av någon konsument eller annan person, kommer att begränsas till summan av belopp som betalats av dig i den relevanta beställningen för de produkter i förhållande till vilka ansvaret har uppstått; och Master Palm Pneumatic kommer inte att vara ansvarig gentemot dig för någon förlust som inte rimligen kunde ha förväntats av dig och Master Palm Pneumatic vid tidpunkten för ingåendet av köpvillkoren, eventuell ekonomisk förlust (inklusive eventuell förlust av inkomst, verksamhet eller vinst). , men exklusive avgifter som betalats för någon produkt från Master Palm Pneumatic On-Line Store) eller all information som går förlorad eller förvanskad till följd av eller i samband med någon handling eller underlåtenhet av Master Palm Pneumatic i samband med leveransen av de relevanta produkterna eller deras användning av någon kund, konsument eller annan person. Ingenting i dessa köpvillkor ska utesluta eller begränsa Master Palm Pneumatics ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av dess försumlighet, eller för bedrägeri. Ingenting i dessa köpvillkor kommer att begränsa dina lagstadgade rättigheter som konsument.
 • 10.2 Även om det finns många skyddsfunktioner i våra produkter, hävdar vi inte att de kommer att ge något skydd för verktygsanvändarna. Varje beskrivning av en säkerhetsfunktion är att informera om förekomsten av vissa speciella material och varken försäkrar eller hävdar på något sätt att dessa kommer att ge något ytterligare skydd. Tillverkarna, säljarna eller återförsäljarna kommer inte att hållas ansvariga för några skador som uppstår på grund av prestanda, partiell prestanda eller bristande prestanda för någon av våra produkter. Vi anser att det bästa skyddet är att följa riktlinjerna för användning av säkerhetsluftverktyg enligt OSHA (http://www.osha.gov/Publications/osha3080.html).

Tillämplig lag

 • 11.1 Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med statens lagar i Arkansas i USA. Alla tvister som uppstår i samband med dessa villkor kommer att överlämnas till den exklusiva jurisdiktionen för de behöriga domstolarna i Arkansas baserat på din hemvist. Om du är bosatt utanför USA kommer lagen i delstaten Arkansas att gälla.
 • 11.2 Master Palm Pneumatic förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor, särskilt i linje med eventuell reviderad lagstiftning. Kom tillbaka då och då för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar i köpvillkoren. Din fortsatta användning av Master Palm Pneumatic On-Line Store-webbplatsen innebär att du accepterar dessa ändringar.

Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller ett administrativt organ med behörig jurisdiktion skulle befinnas vara giltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan ogiltighet eller omöjlig att verkställa inte påverka övriga bestämmelser i villkoren som ska förbli i full kraft och verkan. Master Palm Pneumatics avstående från ett brott mot någon bestämmelse i dessa villkor kommer inte att tolkas som ett avstående från något annat eller efterföljande brott.

Fraktpolicy

Master Air Tool skickar till platser över hela världen inklusive EU-länder och andra internationella destinationer.

Master Air Tool Ltd använder transportörer huvudsakligen genom Fedex och USPS, men vi använder också UPS, Fedex och DHL eller andra avtalade fraktbolag från tid till annan. Onlinesystemet kommer att generera det bästa fraktpriset. Om du väljer alternativet för gratis frakt kommer vi att välja en annan transportör som vi samarbetar med för att skicka till dig. Alla beställningar skickas inom 7 arbetsdagar från mottagandet av din beställning. Vi kan inte garantera när en beställning kommer. Betrakta eventuell frakt- eller transittid som erbjuds dig som en uppskattning. Vi uppmuntrar dig att beställa i tid för att undvika förseningar orsakade av leverans eller produkttillgänglighet.

Produktion och leveranstid:

De flesta verktyg monteras när beställningen har tagits emot, förutom att vissa föremål är färdigbyggda. Det finns en produktionsledtid på 10-12 arbetsdagar innan leverans ut. Leveranstiden tar 3 arbetsdagar till east och west coat, 2 arbetsdagar till centrala stater. För internationella platser utanför USA sträcker sig leveranstiden från 3 till 5 arbetsdagar. Observera att arbetsdagar innebär att helgen inte ingår (lördag och söndag). I de flesta fall kan vi skicka dina varor mycket tidigare. Erfarenheten har lärt oss att det är bäst att underlova och överlevera större delen av tiden samtidigt som det ger ett visst spelrum för de situationer där förseningar uppstår. För färdigbyggda varor tar det 1-2 arbetsdagar för förberedelse av förpackningar och 2-4 arbetsdagar att komma fram till din destination inom USA och 2-5 arbetsdagar att anlända till internationella destinationer.

Importskatt och tullklarering

Om du är bosatt eller om leveransdestinationen är utanför USA och Taiwan, är du skyldig att betala importskatt. I de flesta fall kommer vår fraktfraktare att fakturera dig mängden importskatt som de betalar till tullen.

Rabatterad schablonfrakt för internationella destinationer

För att hedra det internationella samfundet har vi rabatterat internationell schablonfrakt tillgänglig från Min. USD upp till Max. 200 USD. Om du beställer 100 st verktyg kommer din internationella fraktkostnad endast att vara Max. USD 200 eller lägre. Vänligen kolla beställningen som vanligt. Och i kundvagnen visas den rabatterade fraktavgiften för dig.

Air Tool Drop Shipping till dina kunder

Vi kan förbereda en fraktsedel med ditt företags namn och lägga in din egen faktura eller packlista i paketet så länge du förbereder det dokument som krävs och ger oss råd om vad vi ska göra med paketet. Allt du behöver göra är att lämna oss en kommentar för att begära drop shipping direkt till din kund och ange din kunds leveransadress under kassan.

Master Palm pneumatic tools onlinebutik skickas över hela världen. Master Air Tool Ltd använder transportörer huvudsakligen genom USPS, men vi använder också UPS, FedEx och DHL eller andra avtalade fraktbolag då och då. Onlinesystemet kommer att generera den bästa fraktkostnaden och vi kommer att välja olika fraktbolag som vi arbetar med med att skicka till dig.

DMCA, upphovsrätt och varumärke

Datum: 2021-06-27

Master Palm® är ett registrerat varumärke i USA och EU som ägs av Master Air Tool-företag, du får inte använda "Master Palm" på alla sätt utan vårt medgivande och skriftligt tillstånd. Allt innehåll, bilder, produktbeskrivningar, webbplatsinnehåll på masterpalmusa.com, mastertoolsupply.com och masterpalm.com tillhör Master Palm Pneumatic. Du får inte klona, plagiera, kopiera utan vårt skriftliga medgivande och tillstånd.

Om du har blivit meddelad att ta bort dubblett eller obehörigt innehåll relaterat till vårt varumärke, webbplats, produkter för DMCA-intrång och upphovsrättsintrång eller varumärke Master Palm, vänligen ta bort dem nu, annars kommer våra advokater att anta juridiska åtgärder mot dig.